Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Olszewnicy

Samorząd Uczniowski

 

 

PLAN  PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

Główne cele działalności:

 • budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły
 • urzeczywistnienie idei wolności i reguł demokracji poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka
 • kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju.

 

 

 

Założenia na rok szkolny 2019/2020

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska.
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym.
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego.
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.
 • Kształtowanie postaw sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

 

 

Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
 • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne)
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • bezpieczeństwo w szkole,
 • przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu,
 • wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań,
 • dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych

 

 

 

 

 

 

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

WRZESIEŃ

Wybory do S.U.

- wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy

- kampania wyborcza i wybory do samorządu

- podział samorządu na sekcje: gospodarczą, rozrywkową, dekoracyjną, historyczną, sportową, do spraw akcji charytatywnych,  oraz określenie zadań każdej z nich

Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego

- zebranie samorządu

- wpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli do planu pracy

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

- przedstawienie planu pracy S.U. Dyrekcji Szkoły

Zagospodarowanie tablicy S.U

- aktualności

- plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Dzień Chłopaka

 wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym

- życzenia dla wszystkich panów pracujących w naszej szkole

- zabawy integrujące środowisko uczniowskie

Piękna polska jesień oczami dziecka

- jesienna gazetka

-konkurs na najciekawsze dary jesieni dla uczniów klas I-IV

PAŹDZIERNIK

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- pomoc przy dekoracji sali gimnastycznej

- pomoc przy przygotowaniu uroczystej akademii

- wykonanie zaproszeń dla nauczycieli i gości

Przyjęcie pierwszoklasistów do grona uczniów

- pomoc w organizacji imprezy,

 

Spotkanie z historią mojej Małej Ojczyzny

 

-spotkanie ze starszymi mieszkańcami Olszewnicy, wspomnienia czasów minionych- „Spotkanie z żywą historią

- konkurs w porozumieniu z Biblioteką Publiczną w Olszewnicy na zapis i dokumentację wspomnień osób starszych

Uczczenie 41 rocznicy wyboru papieża Polaka Jana Pawła II

- uroczysty apel

LISTOPAD

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

- udział przedstawicieli samorządu w uroczystościach szkolnych

- konkurs na plakat upamiętniający 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

Dzień Życzliwości

-akcje i zabawy promujące życzliwość w środowisku szkolnym i nie tylko

Andrzejki w naszej szkole

- akcent andrzejkowy na gazetce ściennej

- dyskoteka (opieka nad sprzętem grającym, dekoracja sali,  wróżby)

Pamięć o tych, którzy bezinteresownie oddali życie za Ojczyznę

-sprawowanie opieki nad pomnikiem znajdującym się na terenie placu szkolnego,

Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza

- przygotowanie puszek

- zliczenie zebranych funduszy

GRUDZIEŃ

Mikołajki

- akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej

-zabawy mikołajkowe np. Mikołaja czapkę ubieramy od pytania się zwalniamy

Akcja „świąteczna paczka”

- zbiórka żywności , przekazanie rodzinom potrzebującym z terenu naszej gminy

W świątecznym nastroju

- gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowej

- przygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów

- spotkanie opłatkowe

- konkurs na najciekawszy stroik bożonarodzeniowy, najładniej udekorowaną klasę

 

STYCZEŃ

Podsumowanie I półrocza

- złożenie sprawozdania z działalności S.U.

- przedstawienie średniej z poszczególnych klas na gazetce ściennej

- przedstawienie uczniów z najwyższą średnią na gazetce ściennej (propagowanie wartości wiedzy i wykształcenia, wzmacnianie pozytywnych postaw),

Choinka noworoczna

- konkurs talentów „Mam talent”

- przygotowanie poczęstunków w klasach

LUTY

Dzień bez przemocy

 -akcje propagujące pozytywne zachowania, piętnujące agresję ,

Walentynki

- przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe

- konkurs na najciekawszą kartkę walentynkową

- doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

MARZEC

Dzień Kobiet

- wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzu szkolnym

- życzenia dla wszystkich pań pracujących w naszej szkole

- zabawy integrujące środowisko uczniowskie,

Upowszechnianie kultury bycia ,dobrych manier, kultury słowa

- konkurs na dżentelmena i damę szkoły,

Dzień Wiosny

- gazetka okolicznościowa

- organizacja ciekawie spędzonego czasu w ramach „dnia wagarowicza” np. ognisko szkolne,

KWIECIEŃ

Wielkanoc

- gazetka ścienna o tematyce świątecznej

- konkurs na najładniejsze jajko wielkanocne

Konkurs na najlepiej udekorowaną klasę

- ogłoszenie konkursu

 

Obchody światowego Dnia Ziemi

- pomoc w przygotowaniu apelu,

- przygotowanie gazetki okolicznościowej

Chcemy wiedzieć wszystko o szkołach ponadpodstawowych

- organizowanie spotkań uczniów klasy VIII  z przedstawicielami różnych szkół ponadpodstawowych w celu poinformowania o wymaganych dokumentach i innych sprawach związanych z przyjęciem do tych szkół; spotkania z absolwentami,

- gazetki ścienne o powyższej tematyce

MAJ

Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

- akcenty na gazetce ściennej poświęconej temu świętu

- udział przedstawicieli samorządu w apelu

Dzień Matki

- akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu

- konkurs „wiersz dla matki”

 

Dzień absolwenta

- spotkanie z absolwentami przy herbatce, dyskoteka

 

CZERWIEC

Międzynarodowy Dzień Dziecka / Dzień Sportu/ Dzień Rodziny

- pomoc w zorganizowaniu imprezy sportowej polegającej na rywalizacji między klasami w różnych konkursach, zawodach i dyscyplinach

Podsumowanie pracy S.U. za rok szkolny 2019/2020

- podsumowanie działalności S.U i przygotowanie sprawozdania,

- porządkowanie materiałów samorządu uczniowskiego

- opracowanie wniosków do pracy na następny rok

Pożegnanie absolwentów

- pomoc w przygotowaniu akademii pożegnalnej

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto Samorząd Uczniowski przez cały rok:

 • pomaga w realizacji Programu Wychowawczo-profilaktycznego
 • jest odpowiedzialny za gazetkę ścienną znajdującą się obok pokoju nauczycielskiego oraz obok sali nr1,
 • aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach szkoły,
 • współpracuje z Dyrekcją, Biblioteką Szkolną oraz Biblioteką Publiczną
 • odpowiada za organizację dyskotek (harmonogram uzgodniony z nauczycielami)
 • prowadzi szkolny radiowęzeł ,
 • dba o estetykę szkoły,
 • podejmuje akcje i działania wzmacniające pozytywne zachowania i postawy uczniów: hasło każdego miesiąca i związane z nim inicjatywy,
 • prowadzi zbiórkę nakrętek na rzecz osób potrzebujących.
 • sprawuje opiekę nad pomnikiem znajdującym się na placu szkolnym

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie pracy.

 

                                                Zarząd S.U.     Kacper Aleksandrowicz- przewodniczący

                                                                          Jolanta Wysokińska- zastępca przewodniczącego

                                                                          Jastrzębski Michał, Wiśniewska Andżelika- członkowie zarządu

                                              Opiekun S.U.    Beata Ziarek

+

AKTUALNOŚCI:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Utworzono dnia 20.11.2018
Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej  w Olszewnicy   Uchwalono na podst. art. 85 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).   § 1 Samorząd uczniowski stanowią wszyscy uczniowie szkoły. Władzami...
czytaj dalej na temat: Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny